One of Us

One of Us

Dreamers. On.

For those who follow their dreams.

“Toen ik om me heen keek, vond ik nergens de auto van mijn dromen. Die bestond gewoon niet. Dus besloot ik hem zelf te bouwen.”De woorden van Ferdinant “Ferry”Porsche liggen aan de basis van de creatieve spirit die het merk al 70 jaar animeert.

Youtube